Ερμής (Webmail)
Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Εξυπηρέτηση χρηστών μέσω Helpdesk

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση υπηρεσιών

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ.

Powered by Horde