Ἑρμῆς (Webmail)
Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Εξυπηρέτηση χρηστών μέσω Helpdesk

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση υπηρεσιών

Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων τού Δ.Π.Θ.

Δομημένο με FreeBSD και Powered by Horde